نام شرکت
معدن جبال 
گروه
لوازم خانگی 
تلفن
 
فکس
88756289 
تلفن کارخانه
88758638 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران بهشتی خیابان شهید یوسفی-پلاک 8-کدپستی 15336 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
مواد معدنی ،پودر گچ 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل