نام شرکت
فارور 
گروه
فلزی ومتالوژی 
تلفن
 
فکس
88953187 
تلفن کارخانه
6657525 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران طالقانی غربی خیابان فریمان-کوچه دستخوش-پلاک24-کدپستی 14168 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
خدمات بندر 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل