نام شرکت
نادرپدید 
گروه
خودرو ونیرو محرکه 
تلفن
 
فکس
88969249 
تلفن کارخانه
88957536-88957563 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران بلوار کشاورز-پلاک 86-طبقه 4 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
برنج-ادویه 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل