نام شرکت
تولی تک 
گروه
شیمیایی وسلولزی 
تلفن
 
فکس
22049519 
تلفن کارخانه
22045213 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران ولیعصر روبروی پارک ملت-نبش خیابان صداقت-مجتمع ملت-طبقه 8 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
کامیون کمپرسی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل