نام شرکت
خانه سبز باقری 
گروه
مواد غذایی بهداشتی دارویی 
تلفن
 
فکس
 
تلفن کارخانه
814469 
فکس کارخانه
 
آدرس
خراسان جاده حسین عرب جنب شرکت محصولات غذایی 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
گلها و گیاهان دکوری 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل