نام شرکت
کودهای آلی به رشد گیاهی (میکروزول) 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
8642501 
فکس
6627801 
تلفن کارخانه
6627798 
فکس کارخانه
 
آدرس
اصفهان اصفهان-کیلومتر 7جاده شیراز-کیلومتر 20 قلعه شهد منطقه صنعتی رحیم آباد-جنب کارخانه فرش رسول(قالی سلیمان) 
آدرس کارخانه
اصفهان-کیلومتر 7جاده شیراز-کیلومتر 20 قلعه شهد منطقه صنعتی رحیم آباد-جنب کارخانه فرش رسول(قالی سلیمان) 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
کود های آلی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل