ما برای حفظ اعتماد مشتری که با ارزشترین سرمایه ای است که طی هفتاد سال فعالیت در تهیه و فروش زعفران بدست آورده ایم، خود را ملزم به انجام اقدامات کنترلی و نظارتی دقیقی می دانیم که فرآیند پیچیده ای را از مزرعه تا مصرف در بر می گیرد.

 زعفران سحرخیز به عنوان واحدی که همیشه توجه به اصل اساسی کیفیت را سرلوحه فعالیت خود قرار داده است، در پاسخ به استقبال و اعتماد روزافزون مشتریان و در راستای پیاده سازی اهداف کیفی خود، اقدام به تاسیس لابراتوارمجهزی نموده است و موفق به اخذ استاندارد ملی با شماره 259-1 از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اسقرار و اخذ گواهینامه های بین المللی  HACCP and ISO 9001 2000   از SGS نموده است.

این واحد در راستای برآوردن نیاز عمومی به محصولی با کیفیت و مطابق با استانداردهای معتبر ملی و بین المللی، کلیه محصولات خود را پس از تایید واحد کنترل کیفیت، در محیطی کاملا بهداشتی و با استفاده از فناوری پیشرفته و بهره گیری از کارشناسان، متخصصین و کارکنان متعهد، تولید و بسته بندی می نماید.

در این سیستم به جهت ردیابی بهتر، به هر زعفران در بدو ورود شناسنامه و کدی تعلق می گیرد که در نهایت بر روی محصول نهایی درج می شود و بدینسان کلیه زعفران مصرفی در هر مرحله از تولید، قابل ردیابی و کنترل می باشد. برای هر کد پس از نمونه برداری، آزمونهایی از قبیل رنگ افزودنی و آزمونهای میکروبی، درصد رطوبت، قدرت رنگی ، میزان تلخی و سافرانوال ( شاخص عطر زعفران ) و غیره صورت می گیرد.

نتایج کلیه آزمونها در بازه های سه ماه توسط واحد کنترل کیفیت مورد تحلیل قرار می گیرد، نتایج این تحلیل در انتخاب تامین کنندگان بهتر زعفران و ارتقاء سطح کیفی محصول و نهایتا تامین رضایت مشتریان نقش موثر دارد.

ما با استقرار و پیاده سازی استاندارد بین المللی HACCP تمام تلاش خود را در جهت کنترل کلیه نقاط بحرانی کیفیت، با ایجاد محیطی مطمئن و در نظر گرفتن کلیه مسائل کنترلی و بهداشتی بکار بسته ایم.

تمامی کارکنان این مجموعه می کوشند تا به بهترین شیوه زمینه ارتقای کیفیت را فراهم نموده و رضایت خاطر شما را به نحو مطلوب کسب نمایند. خط مشی کیفی زعفران سحرخیز که از دیر باز شمار مدیران و بنیانگذاران این مجموعه بوده است " کیفیت بهتر، افزایش رضایت مشتریان " می باشد.

فروشگاههای اختصاصی ما در مشهد سالهاست که پاسخگوی مشتریان بسیاری از گوشه گوشه ایران بزرگ است.

حضور و استقبال مشتریان این مهم را به عنوان نسل سوم زعفران سحرخیز ثابت کرده است که کیفیت بهتر براستی نتیجه ای جز رضایت و وفاداری مشتری نخواهد داشت. ما به خود می بالیم که پس از هفتاد سال فروش زعفران با کیفیت و احترام به مشتری و جایگاه و شان والای او، ناممان تداعی کننده زعفران درجه یک ایرانی در ذهن مشتری است.

 

   

Saharkhiz Saffron is a family complex which has been presented its products with the best quality since 1932, respecting its customers satisfaction.
The only criterion for the quality of saffron presented by our ancestors at the time the complex established was their white hair as a confirmation.
Moisture, dust, other natural impurities and on the other hand artificial additives are against the quality of the product and considering the market

 

 

 

Aim and Policy of Saharkhiz Saffron Co. :

Saharkhiz Saffron Co. is a family firm established 75 years ago with strong belief in necessity of supplying products of highest quality and respecting customers. To satisfy the public demand for products of superior quality meeting the requirements of standing national and international standards, having dedicated experts and personnel and enjoying the latest technology, today the company produces and packages its products up to the highest hygienic standards.
Saharkhiz Saffron Co. has adopted the policy of customer-orientation as the fundamental principle of its activities, and has provided the necessary conditions for economic and cultural promotion of the company’s capable human resources.
Thanks to our years of experience behind, and to the state-of-the-art technology and experienced consultants we enjoy, we have attained all necessary means for acting on an international level, and given the high quality of our products, we are honored to claim that today we are among the best leading saffron suppliers in the world.

 

 

Saharkhiz Saffron Statue in Iran :

Saffron is the most — favored spice in Iran and the main souvenir form Khorasan province , the world capital of saffron.
By presenting the best quality saffron by international standards, Saharkhiz saffron has been able to gain a large share of the Iranian saffron market and is a well — known as the leading producer in Iran.

   

Saharkhiz Saffron statue in the World :

Saharkhiz saffron has been granted the national standards sign from the Iranian Institute of Standards and Industrial Research. It has also gained ISO 9001 , 2000 and HAPCCP certificates. Further more , Saharkhiz saffron has been honored as the exemplary unit by institute of Standards and Industrial Research, and the Iranian Health and Sanitation Organization.
Currently, Saharkhiz is exporting — he best — pick Iranian saffron mostly to the US, Canada , Spain , Italy , France ,Germany , Sweden Australia , China, India and all the countries in the Persian Gulf area.

 

 

: : : تصویر محصولات : : :