شرکت نگین معادن احیاء به عنوان هولدینگ معدنی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان سعی دارد با توجه به ذخائر عظیم معدنی کشور ایران بتواند سهم قابل توجهی از بازار را به دست آورده و با بهره مندی از دانش نوین و تکنولوژی روز گامی مؤثر در جهت بالا بردن میزان تولید و صادرات مواد معدنی کشور بردارد. این شرکت به دلیل دارا بودن نیروهای متخصص و مجرب در زمینه امور معدنی توانسته است تا کنون فعالیتهای چشمگیری را جهت رسیدن به اهداف خود داشته باشد و معادن مختلفی از جمله معادن سنگ آهن، فلدسپات، خاک نسوز، منگنز و سنگهای تزئینی ساختمانی تحت پوشش شرکتهای زیر مجموعه این مجتمع مشغول فعالیت و توسعه هستند.
 .: تاریخچه :.

شرکت مجتمع نگین معادن احیاء، با در نظر گرفتن اهداف مورد نظر در آذرماه 1383 تاسیس شد و در مدت زمان کوتاه توانست نسبت به بررسی و شناسایی بالغ بر 70 محدوده معدنی در سراسر کشور توسط کارشناشان خود اقدام نماید. که نهایتاً از این تعداد محدوده معدنی 5 محدوده معدنی مناسب تشخیص داده شد و نسبت به خرید و تجهیز و بهره برداری از آن، تحت عنوان شرکت های زیر گروه اقدام گردید. این شرکت در جهت توسعه فعالیت های معدنی خود، و کمک به رفع مشکل اشتغال و صنعت کشور همچنان در خصوص بررسی و شناسایی معادن بزرگ به خصوص معادنی که می توانند، نیازمندیهای شرکت های تحت پوشش مجتمع صنایع و معادن احیاء، سپاهان را در تامین مواد اولیه نظیر معادن خاک سوز _ سنگ آهن _ زغال فلدسپات و ... مرتفع سازند، در حال اقدام می باشد.

 

 

 

Negin mines revival corp. (NMRC) as the mineral holding of Sepahan Revival for industries and Mines Co. (SRIMC), tries to gain a considerable contribution in the market, caring for magnificent mineral recourses of Iran; and to take an effective step in promoting the production and exportation rates of country's minerals using the new knowledge and updated technology. This corporation has had considerable activities to reach its goals because of its specialized and experienced forces; and various mines including ironstone, feldspar soil, manganese and ornamental stones are acting in its subdirectory corporations.

 

.: History :.

The NMRC, was installed in 9/83 considering the principal goals; and in a short time it could search and recognize more than 70 mineral enclosures by its experts throughout the country, from which 5 enclosures were identified as suitable and were bought, eq1uipped and exploited in the name of subsidiary corporations. This corporation, aiming the development of its own mineral activities and helping the removal of unemployment problems of country's industries, is still searching and recognizing big mines, especially those are able to fulfil the needs of the subsidiary corporations of SRIMC in providing row materials as fire clay, ironstone, coal, feldspar, …. Mines

 


0311-6257899 فکس دفتر مرکزی 0311-6259036 تلفن دفتر مرکزی
0532-5223750 فکس کارخانه 0532-5223750 تلفن کارخانه
اصفهان- خيابان محتشم کاشانی- کوچه شهيد بيژن فتوحی- پلاک۷۰- ساختمان کوثر نشانی دفتر مرکزی
ااستان خراسان رضوی- شهرستان خواف- سنگان- کيلومتر ۱۰ طرح تجهيز معادن سنگ آهن نشانی کارخانه
info@emncco.com www.emncco.com